วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การใช้ this - that / these - those


หลักการใช้ this-that/these-those

คราวนี้จะมาเล่าถึงคำศัพท์ที่ใช้สำหรับการบ่งบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ คำเหล่านี้เราสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ในบางครั้งเราอาจจะมองข้ามมันไป ทำให้นำไปใช้ไม่ถูกต้อง คำที่ใช้บ่งบอกตำแหน่งประกอบด้วย This, That, These, Those โดยเราจะแบ่งคำเหล่านี้ออกเป็น  2  กลุ่มด้วยกัน
 คือ This และ That, These และ Those  เรามาดูทีละคู่
1. This และ That (นี่ และ นั่น)
เราจะใช้คำว่า This ในการบ่งบอกถึงสิ่งที่เป็นเอกพจน์ ที่อยู่ใกล้ผู้พูด หรืออยู่ที่ผู้พูด
เช่น This is a pencil. (นี่คือดินสอแท่งหนึ่ง)
แสดงว่าดินสอแท่งนี้จะต้องอยู่ใกล้ผู้พูด หรืออยู่ที่ผู้พูดเลย ในทางตรงกันข้ามกัน
เมื่อเราต้องการพูดถึงสิ่งที่เป็นเอกพจน์ที่อยู่ไกลผู้พูดออกไป เราจะใช้คำว่า
That แทน เช่นThat is a red car. (นั่นคือรถยนต์สีแดงคันหนึ่ง)


2. These และ Those (พวกนี้ หรือเหล่านี้ และ เหล่านั้น หรือพวกนั้น)
สำหรับการบ่งบอกถึงสิ่งที่เป็นพหูพจน์ หรือสิ่งที่มีจำนวนมากกว่า 1 ขึ้นไป เราจะใช้คำว่า These และ Those แทน
เราจะใช้ These ในการบ่งบอกถึงสิ่งที่เป็นพหูพจน์ที่อยู่ใกล้ผู้พูด หรืออยู่ที่ผู้พูด
 เช่น These are my pencils.  (เหล่านี้คือดินสอของฉัน)
และในทำนองเดียวกัน เราจะใช้คำว่า Thoses ในการแทนถึงสิ่งที่เป็นพหูพจน์ที่อยู่ไกลผู้พูด
 เช่น Those are the fat dogs. (พวกนั้นเป็นหมาอ้วน)

5 ความคิดเห็น:

  1. เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 อ่านแล้วเข้าใจง่าย blog แกสวยกว่าฉานนนนนได้งัยเนี่ย

    ตอบลบ
  2. เป็นประโยชน์มากๆ ครับผม ขอบคุณครับ

    ตอบลบ
  3. แล้วถ้าเป็นนามนับไม่ได้นี่ก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่ไม่ต้องใส่ article ใช่ไม๊คะ ??

    ตอบลบ